Stół betonowy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3

Florecistów 3a, 94-042 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych. Betoniaki w średnim stanie.