Sala Bystrzyca Kłodzka- Hala Szkoły Ponadpodstawowej ul. Słowackiego 4

Juliusza Słowackiego 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
https://zspbystrzyca.com.pl/
Zorganizowane turnieje