Sala Bystrzyca Kłodzka- Hala Szkoły Ponadpodstawowej ul. Słowackiego 4

kłodzki, Bystrzyca Kłodzka, Słowackiego 4, liczba stołów: 10

Opis sali
https://zspbystrzyca.com.pl/
Zorganizowane turnieje