Stół betonowy Bulwary Łomża

18-400 Lomza, Poland , liczba stołów: 2