Stół betonowy Bródno - Ogińskiego SP

Krakusa 2, 03-390 Warszawa, Poland , liczba stołów: 3

Opis
Szkoła Podstawowa nr 298 przy ul. Ogińskiego / r. Krokusa - stoły w głębi, bezpośrednio za zewnętrznym, ogrodzonym siatkami boiskiem. Wyglądają na nowe, mają kamienne, nie betonowe blaty.