Stół betonowy Boisko przy Przędzalnianej

Ozorkowska 24, 93-285 Łódź, Poland , liczba stołów: 2

Opis
W okolicach boiska znajdują się dwa stoły. Jeden z nich jest bardzo niski.