Stół betonowy Boisko przy Jagienki

, liczba stołów: 1

Opis
Stół dobrze osłonięty przez wzmocnienie od strony Hetmańskiej. Jakoś stołu ok. Dostępna ławeczka.