Stół betonowy Boisko przy Jagienki

5/7, Jagienki, 92-439 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół dobrze osłonięty przez wzmocnienie od strony Hetmańskiej. Jakoś stołu ok. Dostępna ławeczka.