Stół betonowy Boisko - Kamień

Kamień 34A, 62-834, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Betoniak na terenie boiska wielofunkcyjnego. Stół w dobrym stanie.