Stół betonowy Boiska przy górce w Parku Julianowskim

, liczba stołów: 2