Stół betonowy Boiska przy górce w Parku Julianowskim

51°48'21.5"N 19°26'35.7"E, 91-488 Łódź, Poland , liczba stołów: 2