Stół betonowy Blaszaki pod Pałacem Kultury

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Poland , liczba stołów: 4