marzec 10 sob 2018

Turniej I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Mieszanych z Okazji Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wąsewo

zakończony
Kategorie
Plakat turnieju I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Mieszanych z Okazji Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wąsewo

I. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego,
- wyłonienie najlepszej drużyny mieszanej – zawodniczki i zawodnika w tenisie stołowym,
- aktywizacja lokalnych społeczności poprzez sport


II. Organizatorzy
- Urząd Gminy Wąsewo poprzez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie


III. Termin i miejsce, forma zgłoszeń
Turniej odbędzie się 10.03.2018 r. (sobota), początek zawodów o godzinie 10:00 w hali Gminnego
Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, ul Armii Krajowej 6, 07-311 Wąsewo. Weryfikacja drużyn
oraz rozpisanie drabinki gier do godziny 9:45.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9.03.2018r. do godziny 16:00 w formie
przesłania sms na nr tel. 664-144-246, o treści „imię i nazwisko
zawodniczki/zawodnika”.


IV. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy amatorzy bez limitu wiekowego, którzy nie są
czynnymi zawodnikami i zawodniczkami ligowymi i nie są zrzeszeni w żadnym Klubie biorącym
udział w rozgrywkach ligowych, czyli nie mogą grać osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą
na dany sezon. Zawodnicy musza mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód, prawo jazdy
lub legitymacja szkolna). W przypadku braku dokumentu zawodnik może napisać oświadczenie,
które zostanie później sprawdzone. Fałszywe dane skutkują wykluczeniem drużyny, a cały mecz
zostanie zweryfikowany jako walkower na rzecz rywali.


V. Forma rozgrywek
Drużyna mieszana składać się będzie z pary zawodniczka + zawodnik, którzy rozgrywać będą
pojedynki w kolejności:
I mecz – pojedynek pań
II mecz – pojedynek panów.
III mecz – pojedynek mixt.
Mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów. Za wygranie meczu drużyna zdobywa 1 punkt.


VI. System rozgrywek
Mecze rozgrywane będą systemem do dwóch przegranych tzw. „systemem rosyjskim” lub innym w
zależności od ilości zgłoszonych drużyn.


VII. Nagrody
Puchary, medale, dyplomy, drobne upominki.


VIII. Uwagi końcowe
Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga komisja organizacyjna

IX. Organizator zapewnia
- obsługę sędziego głównego,
- opiekę medyczną,
- nagrody dla uczestników


X. Sprawy różne
Obowiązuje obuwie sportowe oraz własne rakietki tenisowe.
Uczestnicy ubezpieczeni są na koszt własny.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione w szatniach.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników turnieju dokonuje sędzia główny turnieju po zakończeniu rywalizacji.

 

źródło: www
Miejsce bitwy